Hoe aanvaard of weiger ik een opdracht?

img-0294.jpg
inkedmail-opdrachtvoorstel-li.jpg

Je heb een mail van ons ontvangen met een opdrachtvoorstel om met ons mee te werken.

We raden je aan om je opdrachten zo snel mogelijk te aanvaarden of te weigeren. Daarvoor ga je naar je profiel. 

Aanmelden doe je via: https://myintersoc.force.com/werkvakanties . Meer informatie over een eerste aanmelding kan je in onze handleiding terugvinden.

opdrachtvoorstellen-bewerkt.png

Op je profiel, onder het titeltje opdrachten zie je welke opdrachten we jou gegeven hebben. Rechts van een opdracht zie je 'op te geven' staan. Klik vooraan deze opdracht op het opdrachtnummer (J-.......)

Er opent zich een pagina met de details over je opdracht. Via deze pagina kan je je opdracht aanvaarden of weigeren.

opdracht-aanvaarden-weigeren.png
opdracht-aanvaarden.png

Om een opdracht te aanvaarden, moet je je keuze van transport, je rekeningnummer en je rijksregisternummer invullen. 

Opgelet: Duid zeker aan of je treintickets wenst of niet wanneer je voor vervoer georganiseerd door Intersoc kiest.

Verder kan je opgeven met wie je op de kamer wenst te liggen en met wie je een vrije dag wil. Let op: we kunnen niet beloven dat we aan je wensen tegemoet kunnen komen.

Daarna klik je op de groene knop met Aanvaarden

opdracht-weigeren.png

Om een opdracht te weigeren, klik je op de groene knop met weigeren.
Gelieve hierbij te noteren waarom je de opdracht dient te weigeren.

Wanneer je opdracht aanvaard is, verschijnt er bovenaan een geel kadertje met de bevestiging dat je gegevens verwerkt zijn
Dit verschijnt ook als je je opdracht geweigerd hebt.

klik je daarna op Terug naar overzicht.

storage/work/opdracht-aanvaard.png

Op je profiel zie je nu onder 'Opdrachten' dat de status gewijzigd is naar opdracht aanvaard of dat de opdracht verdwenen is indien je ze geweigerd hebt.

storage/work/opdracht-overzicht-aanvaard-bewerkt.png

Nadat je je opdracht aanvaard hebt, ontvang je van ons een bevestigingsmail. Tien dagen voor vertrek ontvang je per post een treinticket. Het uurrooster van de bus kan je enkele weken voor vertrek terugvinden op deze pagina.

Als er iets niet lukt, kan je ons mailen op werkvakanties@intersoc.be

Mocht je door omstandigheden toch niet op werkvakantie kunnen vertrekken, gelieve ons dan zo snel mogelijk te bellen op het nummer 02 616 15 02 (hotelfuncties) of 02 616 15 03 (ski- en animatiefuncties).